VPNpro.com legger stor vekt på å opprettholde pålitelige og nøyaktige data for alle tilbud og informasjon på vår nettside. Men vi ber deg om å sjekke nevnte leverandør og informasjonen på deres nettside før du foretar store innkjøp, ettersom ikke alle tilgjengelige tilbud og informasjon er vist. Brukere bør alltid sjekke avtaler, tilbud og rabatter på leverandørens offisielle nettside, i tillegg til relevante vilkår og betingelser. Vår nettside mottar kompensasjon fra noen av de oppgitte tilbudene. Vår redaksjonelle mening er, imidlertid, klart vår egen og er ikke påvirket av annonsører.

Vi er på ingen måte ansvarlig for noe tap eller skade inkludert, uten begrensning, indirekte eller påfølgende tap eller skade, eller noen form for tap eller skade som måtte følge av tap av data eller fortjeneste som måtte oppstå av, eller i forbindelse med, bruken av denne nettsiden.
Lenker på denne nettsiden kan være knyttet til andre nettsider som ikke kontrolleres av VPNpro.com. Vi har ingen kontroll over form, innhold eller tilgjengelighet av disse sidene. Inkludering av lenker antyder ikke nødvendigvis en anbefaling eller støtter synspunkter uttrykt på dem.

Vi gjør alle nødvendig forsøk på å holde nettsiden oppe og i god drift. Imidlertid tar ikke VPNpro.com noe ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettsiden kan være midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer som ligger utenfor vår kontroll.